خدمات نرم افزاری

طیف وسیعی از امور نرم افزاری شامل راه اندازی و استقرار ابزارهای از پیش آماده و یا اسکریپت نویسی برای سرور و … می تواند مواردی از این رده خدمات باشد. با دریافت یک مشاوره می توانید آگاه شوید برای نیاز مد نظر شما ، نرم افزار یا ابزار آماده ای وجود دارد یا خیر.

در برخی موارد استفاده از چند نرم افزار آماده و یا ترمیم یک نرم افزار با یک برنامه کوچک می تواند نیاز مشتری را مرتفع نماید و باعث صرفه جویی قابل توجه در هزینه و زمان گردد.

 

17 تیر 1397