خدمات نرم افزاری

طیف وسیعی از امور نرم افزاری که می تواند شامل راه اندازی و استقرار ابزارهای از پیش آماده و یا اسکریپت نویسی برای سرور و مواردی از این رده باشد

۱۷ تیر ۱۳۹۷